Kawai K-15 E PB schwarz poliert, Hardware: gold

4.650,00 EUR

Kawai K-15 E WH weiss poliert, Hardware: gold

5.099,00 EUR

Kawai K-15 E MH mahg. poliert, Hardware: gold

5.099,00 EUR

Kawai K-15 ATXL L E/P schwarz poliert mit Anytime

7.099,00 EUR

Kawai K-15 ATXL WH/P weiss poliert mit Anytime

7.599,00 EUR